На 24-25 Януари ще присъствам на експото. Заповядайте... ;)