Фотографските проекти ме карат да разказвам нови, тематични истории. Преди две години поставих начало на първия си фотографски проект – “Един ден на…”

В тази секция на сайта ще може да се запознаете с всички други мои фотографски стъпки встрани от сватбената фотография.