Сутринта на 02.01.2020 беше изключително красива и замръзнала. Започвам пак проекта 366, след като този на 2020 приключи, поради бурни лични промени – смяната на работно място през 2020 се оказа страхотна стъпка за мен. Целта на целиая проект 366/2020 беше да бъде заснет на лента – наистина не знаех че мога да издържа 9 месеца, да снимам и проявявам всичко на филм – беше изключително трудно да спазвам режима от една снимка на ден, носейки 6×6 апарати. И така ново начало.